Projekty zrealizowane

1.

"Zwiększenie konkurencyjności Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego AGAPLAST sp. z o.o poprzez działania społecznie odpowiedzialne".

2.

"Wzmocnienie konkurencyjności P.P.H. Agaplast Sp. z o.o. poprzez pozyskanie usługi przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej"

3.

"Bony na Innowacje dla MŚP"

Projekty w realizacji

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.

Tytuł projektu: Wdrożenie do produkcji wyników prac B+R w zakresie bezhalogenowych tworzyw sztucznych o ograniczonej palności do zastosowań kablowych. Celem głównym projektu jest wdrożenie w terminie do 31/12/2020 r., do produkcji wyników prac B+R w zakresie bezhalogenowych tworzyw sztucznych do zastosowań kablowych.

Okres realizacji: 01/08/2019 – 31/12/2020

Całkowita wartość projektu – 8 475 780,00 zł
Kwota dofinansowania z UE – 4 791 670,00 zł