Projekty zrealizowane

1.

"Zwiększenie konkurencyjności Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego AGAPLAST sp. z o.o poprzez działania społecznie odpowiedzialne".

2.

"Wzmocnienie konkurencyjności P.P.H. Agaplast Sp. z o.o. poprzez pozyskanie usługi przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej"

3.

"Bony na Innowacje dla MŚP"

Projekty w realizacji

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach. Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń prac B+R, Poddziałanie 3.2.1. Badania na rynek.

Tytuł Projektu: wdrożenie do produkcji wyników prac B+R w zakresie bezhalogenowych tworzyw sztucznych o ograniczonej palności do zastosowań kablowych. Celem głównym projektu jest wdrożenie w terminie do 31/12/2020r., do produkcji wyników prac B+R w zakresie bezhalogenowych tworzyw sztucznych do zastosowań kablowych.

Okres realizacji 01/08/2019 – 31/12/2020

Całkowita wartość projektu – 8 475 780,00 zł
Kwota dofinansowania z UE – 4 791 670,00 zł

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Planowane efekty:
1. Liczba miesięcy utrzymania działalności przedsiębiorstwa (szt.) – 3

Wartość projektu: 262 143.99 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 262 143.99 zł

.