Projekty zrealizowane

1.

"Zwiększenie konkurencyjności Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego AGAPLAST sp. z o.o poprzez działania społecznie odpowiedzialne".

2.

"Wzmocnienie konkurencyjności P.P.H. Agaplast Sp. z o.o. poprzez pozyskanie usługi przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej"

3.

"Bony na Innowacje dla MŚP"

Projekty w realizacji